Guys favorite make out albums

Posted on by Usman Masood EARLENE

Det har varit lite döfött här på Blashyrkh de senaste veckorna förrutom de två stående punkterna "Veckans Playlist" och "Veckans Gratis" och så kommer det tyvärr att förbli åtminstone den...

+

Superlatively wonderful 184

Posted on by MegzeeR

Det går ett monster fram över det svenska utbildningssystemet — utvärderings-och-evidensbaserings-monstret. Med ökad betoning av resultatstyrning följer en strid ström av krav på att redovisa kvalitet och...

+
  • 1